apr 11 2012

Column: Piet Hein Debets – De pyramide van Kyle

REGIO | 11 april 2012 | reageer |  dichtbijredacteur

PURMEREND – De stelling van Pythagoras, de pyramide van Gizeh en de pyramide van Austerlitz. U heeft er vast weleens van gehoord. Maar dat er in Purmerend een pyramide van Kyle komt is voor velen nieuws. Over de pyramide straks meer.

 

‘Nederlandse kinderen blijven te vaak zitten’, kopte onlangs de Volkskrant. Ten opzichte van andere landen doen we het niet zo goed. Ruim een kwart van de Nederlandse kinderen van 15 heeft wel eens een jaar overgedaan en de laatste jaren neemt het aantal zittenblijvers toe. De Havo kent het grootste aantal zittenblijvers.

Er zullen veel oorzaken zijn: te hoge eisen, te weinig docenten, te hoge werkdruk, gebrek aan inspiratie en motivatie, verkeerde verwachtingen enzovoort. Hoe dan ook, er zijn genoeg redenen om de oorzaken te onderzoeken. Bij veel mensen bestaat de indruk dat de grootste problemen zich voor doen in het VMBO onderwijs. Het afvoerputje van onderwijsland. Ten onrechte! Juist in het VMBO-onderwijs wordt heel goed gekeken naar wat een kind kan leren en wil leren. Praktijkgericht onderwijs dat opleidt tot een echt vak.

Gelukkig kennen we dat soort onderwijs ook in Purmerend. Zo was ik onlangs op het College voor Beroepsonderwijs. Jongens en meiden zag ik sleutelen aan auto’s, ik zag ze lassen, timmeren en metselen. Metaal- en elektrotechniek in de praktijk. Mooi om te zien hoe die jonge mensen vol enthousiasme worden klaargestoomd voor een baan in de praktijk.

Het schoolplein bij het College wordt opnieuw ingericht. Schoolplein is niet het goede woord (meer); het wordt het nieuwe campusplein. Een architect ontwierp samen met leerlingen een inrichtingsplan. Eén van leerlingen, Kyle vond dat er op het plein een verhoging moet komen. Een verhoging waar je lekker kan zitten en die uitzicht biedt op een podium. Het podium biedt de mogelijkheid om optredens te verzorgen. Het idee van Kyle vond gehoor en wordt inmiddels uitgevoerd. Het gehele inrichtingsplan wordt – onder toeziend oog van vaklieden – uitgevoerd door VMBO-leerlingen en door medewerkers van Baanstede. De praktijk in optima forma. Mee-denken, mee-uitvoeren, mee-genieten. Hoe bedoelt u ´afvoerputje’?

Opeens stond er een zestienjarige puber voor me. ´Meneer´, zei een docent, ´dit is Kyle; de bedenker van de pyramide.´ Kyle reageerde een beetje terughoudend, verlegen. Nadat ik Kyle had gecomplimenteerd met zijn prachtige plan scheidden onze wegen zich weer. Ik keek nog even achterom naar Kyle. Ik meende een zekere trots bij hem te bespeuren. En terecht! Vele jaren nadat Kyle de school zal hebben verlaten en bezig is met een fantastische loopbaan in de techniek, zullen we nog spreken over ´de pyramide van Kyle´. Hoe zo ´afvoerputje´.


dec 30 2011

Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht

De door RAU ontworpen Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht heeft de prijs voor het ‘Beste duurzaamheidsplan’ van Nederland heeft gewonnen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Financieele Dagblad schreven een landelijke prijsvraag uit voor duurzaamheidsprojecten die in uitvoer zijn of gaan. Herman Wijffels reikte als voorzitter van de jury de prijs uit.
Er werden ook prijzen uitgereikt in de categorieën ‘Beste gerealiseerde duurzaamheidsproject’ – winnaar gemeente Beesel – en ‘Beste gemeentelijk duurzaamheidsbeleid’ – winnaar gemeente Assen.
Broedplaats De Duurzaamheidsfabriek is een creatieve broedplaats voor duurzaamheid waar bedrijven en leerlingen samen op zoek gaan naar nieuwe, technologische oplossingen. Labs en werkplaatsen bieden ruimte voor praktijklessen. Daarnaast zullen bedrijven als HVC, Priva en Xcalibur en de Energiecoöperatie Dordrecht er een deel van hun bedrijfsactiviteiten huisvesten.
Studenten van VMBO, MBO én nascholende werknemers zullen er samen bezig zijn met duurzaamheid. In de toekomst zullen ook andere onderwijstypen als HAVO, VWO en HBO participeren.
Toepassingen Niet alleen de activiteiten in het gebouw zijn op duurzaamheid gericht, ook het gebouw zelf is zeer duurzaam. Het gebouw is duurzaam door het gebruikte materiaal, de energievoorziening, de natuurlijke ventilatie en de mogelijkheden tot hergebruik in de toekomst.
Het gebouw zelf is ook leerobject. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om krachtstroom te genereren met biomassa in plaats van op traditionele wijze. De gevel en het dak zijn voorbereid op duurzame projectopstelling.


dec 28 2011

“Hogescholen hebben karakteristieken criminele organisatie”

Arnold Heertje @ rtlz.nl  28 DEC 2011( LAATSTE UPDATE: 28 DEC 2011 )

Het hele artikel

In het voetspoor van de hogeschool Inholland zijn de hogeschool van Amsterdam en de hogeschool Windesheim in Zwolle in de belangstelling gekomen. Het wachten is op de volgende in de rij. Lees de column van prof. A. Heertje.

Criminele organisatie

Tot grote woede van Doekle Terpstra, tot voor kort voorzitter van de HBO-raad, typeerde ik in 2004 zijn hogescholen als instellingen met de formele karakteristieken van een criminele organisatie.

Op grond van de nieuwe feiten kan het woord ‘formele’ achterwege blijven. De meeste hbo’s zijn overwegend criminele organisaties, waarin studenten worden bedot, docerende medewerkers worden bedreigd en geïntimideerd en de managers zich grotelijks verrijken. De stoet zich in onschuld handen wassende leidinggevenden met boter op het hoofd wordt elke dag langer.

Valse cijfers en diploma’s

De stoet begint met Doekle Terpstra die dezer dagen in het nieuws kwam omdat Inholland onder zijn leiding nog steeds probeert geld binnen te halen door het geven van valse cijfers en diploma’s. Extern zegt Terpstra dat hij eindelijk voor kwaliteit gaat, maar intern is daar geen sprake van. De tweede in de optocht is Jet Bussemaker die zich rector magnificus van de hogeschool van Amsterdam laat noemen. Terwijl docenten die kritische geluiden laten horen door haar de wacht krijgen aangezegd, om financiële redenen exameneisen worden verlaagd en zonder prestaties cijfers en diploma’s worden gegeven, doet zij net of zij van niets weet. In samenhang met haar management is zij verantwoordelijk voor de kadaverdiscipline die onder haar bewind heerst en voor de onvoldoende kwaliteit van de opleidingen.

Continue reading


dec 13 2011

Regionale voorronde European Union Science Olympiad

 

Op vrijdag 16 december aanstaande vindt de regionale voorronde van de European Union Sciencelogo universiteit maastricht 150x150 Scholieren worden even wetenschappers Olympiad (EUSO) plaats bij de Universiteit Maastricht.

De EUSO is een wedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen met een natuurprofiel en bestaat uit het doen van experimenten binnen het domein van biologie, scheikunde en natuurkunde. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science, door ze te laten ervaren wat het is om een echte wetenschapper te zijn. Het is de eerste keer dat de UM aan dit initiatief meedoet.

Vanaf september konden alle havo/vwo-leerlingen jonger dan 17 jaar zich – in teams van drie – inschrijven voor de regionale voorronde en aangeven bij welke van de twaalf deelnemende universiteiten (waaronder de UM) en hogeschool ze het experiment willen uitvoeren. Zes teams van in totaal achttien leerlingen, afkomstig uit verschillende Limburgse en Brabantse middelbare scholen, komen op 16 december naar Maastricht.

Van de leerlingen wordt onder andere verwacht dat ze snel en accuraat informatie verwerken, met apparatuur kunnen omgaan, nauwgezet metingen verrichten, waarnemingen doen, de waargenomen resultaten rekenkundig en grafisch verwerken, grafieken interpreteren en conclusies trekken. Daarbij is het belangrijk dat ze op een creatieve manier samenwerken, waarbij voornamelijk gelet wordt op de teamgeest.

De zes teams voeren hetzelfde experiment uit, dat is opgesteld door de nationale EUSO-organisatie. Twee labs bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), die doorgaans door UM-studenten en -wetenschappers gebruikt worden voor practica en onderzoek, worden hiervoor ter beschikking gesteld.

De jury, bestaande uit drie UM-wetenschappers, beoordeelt de teams onder andere op nauwkeurigheid en samenwerking en kent punten toe voor de beantwoording van de verschillende vragen binnen het experiment. Het winnende team gaat samen met de winnaars van de overige regionale voorrondes (elke deelnemende universiteit en hogeschool selecteert één winnend team) door naar de nationale eindronde in januari 2012, die plaatsvindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar worden twee winnende teams geselecteerd die van 22 t/m 29 april 2012 naar de internationale EUSO in Vilnius, Litouwen gaan, waar zij de ‘science-eer’ van Nederland vertegenwoordigen op Europees niveau.


dec 10 2011

Vmbo-g slecht uit scholentest Trouw

Schoolbord»Schoolbord         Foto: Justin Wan, sxc.hu

Toegevoegd: zaterdag 10 dec 2011, 03:39 Update: zaterdag 10 dec 2011, 07:23

Bijna tweederde van de vmbo-scholen voor de gemengde leerweg presteert ver onder de maat. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van schoolprestaties van Trouw. De krant baseert zich op cijfers van de Onderwijsinspectie.

Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken.

Van alle onderzochte scholen, ook havo en vwo, krijgt bijna een kwart een onvoldoende.

Vernieuwend onderwijs

Uit de meting blijkt verder dat scholen met vernieuwend onderwijs beduidend lager scoren. Het slagingspercentage wijkt nauwelijks af, maar de cijfers waarmee leerlingen slagen zijn veel lager.

Op dit soort scholen mogen leerlingen veel meer zelf bepalen hoe ze hun tijd besteden.


dec 10 2011

Vernieuwende scholen scoren lage cijfers

Scholieren buigen zich over de eindexamens.© anp
Fleur de Weerd en Hanne Obbink −10/12/11, 04:25

Op scholen die bezig zijn met vernieuwend onderwijs, halen leerlingen hun diploma vaak met heel magere cijfers. Dat blijkt uit Schoolprestaties, het jaarlijkse onderzoek van Trouw naar de resultaten in het voortgezet onderwijs.

Trouw keek naar acht scholen die aan de weg timmeren met vormen van het zogeheten Nieuwe Leren. Van die aanduiding hebben de scholen zelf inmiddels afstand van genomen, maar ze geven hun leerlingen nog steeds veel gelegenheid om hun eigen nieuwsgierigheid te volgen en zich de stof zelfstandig eigen te maken.
De acht scholen hebben meestal een havo- en een vwo-afdeling en vaak ook een vmbo-afdeling voor de theoretische leerweg. Van de zestien afdelingen die deze acht scholen samen hebben, krijgen er slechts drie een zesje van de onderzoekers, beleidssocioloog Stan van Alphen en hoogleraar onderwijsprestaties Jaap Dronkers. Alle andere scoren een vijf of lager.
Het percentage leerlingen dat slaagt op deze scholen, wijkt door de bank genomen weinig af van het gemiddelde. Maar de cijfers waarmee ze slagen wel.
Kijk voor alle schoolprestaties op trouw.nl/schoolprestaties

Lees het artikel


dec 3 2011

Middelbare scholen gebruiken voortaan dezelfde richtlijn voor overstappers van vmbo-havo

(Novum) Utrecht – Alle middelbare scholen gebruiken voortaan dezelfde richtlijn voor het toelaten van leerlingen van het vmbo die willen doorstromen naar de havo. De VO-raad is akkoord gegaan met de zogeheten Toelatingscode vmbo-havo, maakte de koepelorganisatie voor het voortgezet onderwijs donderdag bekend.

De code houdt onder meer in dat havo-scholen maximaal een 6,8 mogen eisen als gemiddeld eindexamencijfer om vmbo-leerlingen te mogen toelaten. Ook moeten havo-scholen het advies van de vmbo-school over de betreffende leerling altijd betrekken in hun oordeel.

Aanleiding voor het instellen van de code was de praktijk dat scholen verschillende toelatingseisen hanteerden voor vmbo’ers die door wilden leren op de havo of onduidelijk daarover waren. De code moet ervoor zorgen dat vmbo’ers een ‘eerlijke en realistische’ kans krijgen om door te stromen. Ook zijn afspraken gemaakt over een betere inhoudelijke aansluiting tussen het vbmo en de havo


nov 7 2011

18.000 scholieren door het oog van de naald

maandag 7 november 2011 12:39
Utrecht – Ruim 18.000 extra leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden in 2011 gezakt zijn als de strengere exameneisen al van kracht waren geweest.

Foto: archief EHF

Dit blijkt uit een herberekening die de VO-raad vandaag bekend maakt op zijn 1e lustrumbijeenkomst op het Panta Rhei College in Amstelveen. Op bijna alle niveaus is sprake van een verdubbeling van het aantal gezakten.

Voor het vmbo wordt de exacte omvang van het aantal extra gezakten dit schooljaar al duidelijk. Voor havo en vwo worden de gevolgen stapsgewijs duidelijk, omdat de kernvakkenregeling pas volgend schooljaar (2012-2013) ingaat.

Opvallend is dat meisjes het hardst worden getroffen: ruim 10.600 meisjes meer zouden hun diploma niet gehaald hebben, tegenover bijna 7.400 jongens extra. Voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slagter: “Scholen zullen hun uiterste best doen om te voorkomen dat deze cijfers werkelijkheid worden, maar ze kunnen geen ijzer met handen breken. De kans is reëel dat een grote groep extra leerlingen zal afstromen naar lagere niveaus of zelfs zal uitvallen.”

De cijfers
Volgens de herberekening zakken in de basisberoepsgericht leerweg van het vmbo straks 2700 leerlingen (12,75% van alle leerlingen), terwijl er eerder 1000 (4,7%) zakten. In het vmbo-kader stijgt het aantal gezakten van 1500 (5,7%) naar 4600 (17,5%), en op het vmbo (g)t van 3700 (7,4%) naar 8700 (17,4%). Op het havo stijgt het aantal gezakten van 7200 (14,6%) naar 12200 (24,6%) en op het vwo van 4100 (11,3%) naar 7400 (20,2%).

De herberekening is uitgevoerd door het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad en is gebaseerd op de voorlopige examenresultaten van schooljaar 2010-2011. Met deze cijfers is berekend wat de gevolgen zijn van de nieuwe exameneisen die de komende twee jaar ingaan.

Strengere exameneisen
Vanaf 1 augustus 2011 moeten leerlingen voor het centraal examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Daarnaast telt voor de basisberoeps-gerichte leerweg van het vmbo het schoolexamen niet langer dubbel voor het eindcijfer. Op havo en vwo mogen leerlingen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende (5) halen.

Standpunt VO-raad
De strengere eisen zijn elk op zich reëel, maar de opeenstapeling van verschillende maatregelen en het hoge tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd, zorgen ervoor dat de lat voor een grote groep eenvoudigweg te hoog komt te liggen. Het hoge tempo zet ook nog eens de docenten onder behoorlijke druk. Daar komt bij dat calculerend gedrag zich voornamelijk zal voordoen bij havo en vwo-leerlingen en minder bij vmbo-leerlingen.

Voor leerlingen op het laagste niveau van het vmbo betekent dat in veel gevallen dat ze de school verlaten zonder diploma. Slagter: “Ook wij streven naar hogere leerprestaties en denken dat er op hogere niveaus best een tandje bijgezet kan worden. Maar het is de vraag of het onderwijs er beter op wordt als kansen van leerlingen worden ingeperkt en voor een deel van de leerlingen zelfs het perspectief op een VO-diploma verdwijnt.”

De VO-raad zal de gevolgen van de nieuwe eisen op de voet volgen en via Vensters voor Verantwoording nauwkeurig in kaart brengen. Slagter: “Ik vraag de minister de signalen uit het veld serieus te nemen en — met ons- naar eventuele oplossingen voor het volgende schooljaar te zoeken.”

Intussen ondersteunt de VO-raad scholen zo veel mogelijk bij hun inspanningen om leerlingen beter te laten presteren én kansen te geven. Aan het begin van dit schooljaar zijn de cijfers van de herberekening op schoolniveau beschikbaar gesteld, zodat scholen ze kunnen gebruiken om gerichte maatregelen te nemen.


sep 6 2011

Arbeidsmarkt recent gediplomeerden stabiliseert

Geplaatst op 06 September 2011

geslaagd 150x136 Arbeidsmarkt recent gediplomeerden stabiliseertUit de resultaten van het jaarlijks ROA onderzoek schoolverlaters blijkt dat de arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden stabiliseert. De werkloosheid onder gediplomeerde schoolverlaters van het MBO daalde licht tussen meetjaar 2009 (6%) en 2010 (5,6%) en de werkloosheid onder de afgestudeerden van het HBO bleef stabiel op 6%.

Onder de gediplomeerden van het MBO niveau 1 (niveau 1 is formeel gezien geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) is de werkloosheid weliswaar (aanzienlijk) hoger, maar deze groep gediplomeerden profiteerde het meest van het economische herstel in de tweede helft van 2010. Dat en meer blijkt uit het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010’, van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Het ROA voert jaarlijks onderzoek onder gediplomeerde en voortijdige schoolverlaters uit. Dit rapport gaat over schoolverlaters van het schooljaar 2008/2009 die eind 2010 werden geënquêteerd. Van de ruim negentigduizend benaderden reageerde 30%. De resultaten hebben betrekking op
gediplomeerde schoolverlaters van bijna de volle breedte van het onderwijs: VMBO, voltijds MBO (BOL), MBO ‘leren en werken’ (BBL), HAVO, VWO en HBO en op voortijdige schoolverlaters van het VMBO, het MBO, het HAVO en het VWO. Enkele conclusies per opleidingstype op een rij:

MBO (BOL en BBL)

• Het School-Ex programma in het MBO verlichtte de druk op de arbeidsmarkt en vergrootte de kans op werk: Persoonlijke studiekeuzeadviezen hebben de kans vergroot dat jongeren na het behalen van het MBO-diploma hun onderwijscarrière hebben voortgezet en persoonlijke beroepskeuzeadviezen hebben tot een kortere intredewerkloosheid geleid.

• Onderwijs mag volgens MBO gediplomeerden pittiger: Slechts 22% van de MBO-BOL en 29% van de MBO-BBL gediplomeerden vond de examens
en opdrachten pittig en 31% (MBO-BOL) en 37% (MBO-BBL) vond de opleiding uitdagend.

HBO

• HBO afgestudeerden kennen ook in meetjaar 2010 een goede aansluiting opleiding-werk: 80% vond werk op minimaal eigen onderwijsniveau en 79% werk dat goed aansluit bij de gevolgde opleiding.

• Onderwijs mag volgens HBO afgestudeerden pittiger: Slechts 35% van de afgestudeerden vond de opleiding uitdagend en 24% vond de examens pittig.

VMBO, HAVO, VWO

• De gediplomeerden zijn in de regel tevreden over de voorlichting en studiebegeleiding. Zij ervaren in de regel ook een goede aansluiting met de gekozen vervolgopleiding.

• Veel gediplomeerden van het HAVO en VWO wisselen van studie. 15% van de HAVO, VWO gediplomeerden doet dat in het eerste jaar van het
vervolgonderwijs. Slechts een kleine minderheid (3%) van hen verlaat definitief het onderwijs.

Voortijdige Schoolverlaters

• Een studiekeuze die verkeer uitpakt, problemen met de (geestelijke) gezondheid en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt zijn al jaren de stabiele “top drie” van de redenen van uitval. Ook combinaties van redenen komen vaak voor.

• Jongeren in de grote steden geven dezelfde redenen op voor hun uitval als jongeren in de rest van Nederland. De verdeling en de trends komen overeen.

• Mbo-opleidingen die jongeren als pittig ervaren, kennen minder afhakers. Vooral de opleidingen op de hogere MBO-niveaus worden relatief
vaak als gemakkelijk ervaren.

• De economische crisis van 2009 heeft weinig effect gehad op de redenen van voortijdige schooluitval.

Website Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken

www.roa.unimaas.nl/kerncijfers.htm

De website biedt de mogelijkheid om alle cijfers afkomstig van de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) op een eenvoudige manier op te vragen. Via een menu kunnen de kerncijfers geraadpleegd worden via twee hoofdgroepen ‘naar
onderwijs’ en ‘naar onderwerp’. De hoofdgroep ‘Naar Onderwijs’ laat alle kerncijfers zien naar een in het menu te selecteren onderwijsniveau, -sector of opleiding. De hoofdgroep ‘Naar Onderwerp’ laat één in het menu te selecteren kerncijfer zien naar alle onderwijsniveaus, -sectoren of opleidingen. De website biedt naast een overzicht van de meest actuele resultaten ook de cijfers afkomstig van eerdere metingen onder de gediplomeerde schoolverlaters en de afgestudeerden van het Nederlandse onderwijs.

Bron: http://www.maastrichtaktueel.nl/arbeidsmarkt-voor-gediplomeerden-stabiel/


aug 30 2011

‘Niet snijden in profielen havo-vwo’

Hanne Obbink − 30/08/11, 07:57 Trouw
VWO-leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht vorig jaar tijdens hun eindexamen Nederlands. © anp

Als ze verstandig is, ziet minister Van Bijsterveldt af van het plan uit het regeerakkoord om het aantal profielen in havo en vwo te verminderen. Dat is de boodschap van een advies van de Onderwijsraad.

Het kabinet wil 50 miljoen euro bezuinigen door het aantal profielen (zeg maar: vakkenpakketten) terug te brengen. Nu kunnen leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo nog kiezen uit vier profielen: twee met vooral exacte vakken en twee met talen en maatschappijvakken. Als dat er minder worden, bijvoorbeeld één maatschappijprofiel en één exact profiel, kan het onderwijs efficiënter en dus goedkoper worden georganiseerd, zo staat in het regeerakkoord.

Later voegde minister Van Bijsterveldt daar nog de overweging aan toe dat overzichtelijker profielen er misschien ook toe leiden dat scholen meer aandacht gaan besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Niets van waar, stelt de Onderwijsraad. Voor verreweg de meeste scholen levert zo’n ingreep geen bezuiniging op, omdat ze hoe dan ook hun leerlingen een minimum aantal uren les moeten geven. Inhoudelijk wordt het onderwijs er ook niet beter van. Integendeel, een opzet met minder profielen biedt waarschijnlijk een wankeler basis voor doorstuderen op hogeschool of universiteit, vooral in bèta- en technische opleidingen.

Toch hoeven veranderingen in de profielen niet per se te worden uitgesloten, vervolgt de Onderwijsraad. Maar dan moet er eerst een grondige analyse worden uitgevoerd van hoe het nu gaat en wat er in de toekomst nodig is. Dat kan leiden tot nieuwe inhoud van bestaande vakken of zelfs tot het invoeren van nieuwe vakken. Maar van zo’n ingrijpende hervorming wil Van Bijsterveldt nu juist niets weten.

Zelf heeft de Onderwijsraad al eens geopperd dat de profielen misschien ook geheel afgeschaft kunnen worden. Stel alleen Nederlands, Engels en wiskunde verplicht als eindexamenvak, zo luidde die suggestie destijds, en laat het aan scholen en leerlingen over om voor de rest verstandige keuzes te maken. Maar ook dat kan pas, voegt de raad er nu aan toe, als er eerst uitgebreid gediscussieerd wordt over wat havisten en vwo’ers precies aan kennis moeten meekrijgen.

Van Bijsterveldt vindt dat het advies van de Onderwijsraad ‘waardevolle aanknopingspunten’ biedt. Maar volgens haar woordvoerster is het voorbarig om nu al te beslissen over het aantal profielen. Voor de leerlingen (verenigd in het Laks) en de leraren (verenigd in de vakbonden AOb en CNV Onderwijs) is wél duidelijk wat er moet gebeuren: de bezuiniging op de profielen moet van de baan.