Arbeidsmarkt recent gediplomeerden stabiliseert

Geplaatst op 06 September 2011

geslaagd 150x136 Arbeidsmarkt recent gediplomeerden stabiliseertUit de resultaten van het jaarlijks ROA onderzoek schoolverlaters blijkt dat de arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden stabiliseert. De werkloosheid onder gediplomeerde schoolverlaters van het MBO daalde licht tussen meetjaar 2009 (6%) en 2010 (5,6%) en de werkloosheid onder de afgestudeerden van het HBO bleef stabiel op 6%.

Onder de gediplomeerden van het MBO niveau 1 (niveau 1 is formeel gezien geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) is de werkloosheid weliswaar (aanzienlijk) hoger, maar deze groep gediplomeerden profiteerde het meest van het economische herstel in de tweede helft van 2010. Dat en meer blijkt uit het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010’, van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Het ROA voert jaarlijks onderzoek onder gediplomeerde en voortijdige schoolverlaters uit. Dit rapport gaat over schoolverlaters van het schooljaar 2008/2009 die eind 2010 werden geënquêteerd. Van de ruim negentigduizend benaderden reageerde 30%. De resultaten hebben betrekking op
gediplomeerde schoolverlaters van bijna de volle breedte van het onderwijs: VMBO, voltijds MBO (BOL), MBO ‘leren en werken’ (BBL), HAVO, VWO en HBO en op voortijdige schoolverlaters van het VMBO, het MBO, het HAVO en het VWO. Enkele conclusies per opleidingstype op een rij:

MBO (BOL en BBL)

• Het School-Ex programma in het MBO verlichtte de druk op de arbeidsmarkt en vergrootte de kans op werk: Persoonlijke studiekeuzeadviezen hebben de kans vergroot dat jongeren na het behalen van het MBO-diploma hun onderwijscarrière hebben voortgezet en persoonlijke beroepskeuzeadviezen hebben tot een kortere intredewerkloosheid geleid.

• Onderwijs mag volgens MBO gediplomeerden pittiger: Slechts 22% van de MBO-BOL en 29% van de MBO-BBL gediplomeerden vond de examens
en opdrachten pittig en 31% (MBO-BOL) en 37% (MBO-BBL) vond de opleiding uitdagend.

HBO

• HBO afgestudeerden kennen ook in meetjaar 2010 een goede aansluiting opleiding-werk: 80% vond werk op minimaal eigen onderwijsniveau en 79% werk dat goed aansluit bij de gevolgde opleiding.

• Onderwijs mag volgens HBO afgestudeerden pittiger: Slechts 35% van de afgestudeerden vond de opleiding uitdagend en 24% vond de examens pittig.

VMBO, HAVO, VWO

• De gediplomeerden zijn in de regel tevreden over de voorlichting en studiebegeleiding. Zij ervaren in de regel ook een goede aansluiting met de gekozen vervolgopleiding.

• Veel gediplomeerden van het HAVO en VWO wisselen van studie. 15% van de HAVO, VWO gediplomeerden doet dat in het eerste jaar van het
vervolgonderwijs. Slechts een kleine minderheid (3%) van hen verlaat definitief het onderwijs.

Voortijdige Schoolverlaters

• Een studiekeuze die verkeer uitpakt, problemen met de (geestelijke) gezondheid en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt zijn al jaren de stabiele “top drie” van de redenen van uitval. Ook combinaties van redenen komen vaak voor.

• Jongeren in de grote steden geven dezelfde redenen op voor hun uitval als jongeren in de rest van Nederland. De verdeling en de trends komen overeen.

• Mbo-opleidingen die jongeren als pittig ervaren, kennen minder afhakers. Vooral de opleidingen op de hogere MBO-niveaus worden relatief
vaak als gemakkelijk ervaren.

• De economische crisis van 2009 heeft weinig effect gehad op de redenen van voortijdige schooluitval.

Website Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken

www.roa.unimaas.nl/kerncijfers.htm

De website biedt de mogelijkheid om alle cijfers afkomstig van de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) op een eenvoudige manier op te vragen. Via een menu kunnen de kerncijfers geraadpleegd worden via twee hoofdgroepen ‘naar
onderwijs’ en ‘naar onderwerp’. De hoofdgroep ‘Naar Onderwijs’ laat alle kerncijfers zien naar een in het menu te selecteren onderwijsniveau, -sector of opleiding. De hoofdgroep ‘Naar Onderwerp’ laat één in het menu te selecteren kerncijfer zien naar alle onderwijsniveaus, -sectoren of opleidingen. De website biedt naast een overzicht van de meest actuele resultaten ook de cijfers afkomstig van eerdere metingen onder de gediplomeerde schoolverlaters en de afgestudeerden van het Nederlandse onderwijs.

Bron: http://www.maastrichtaktueel.nl/arbeidsmarkt-voor-gediplomeerden-stabiel/


Leave a Reply