dec 10 2011

Vmbo-g slecht uit scholentest Trouw

Schoolbord»Schoolbord         Foto: Justin Wan, sxc.hu

Toegevoegd: zaterdag 10 dec 2011, 03:39 Update: zaterdag 10 dec 2011, 07:23

Bijna tweederde van de vmbo-scholen voor de gemengde leerweg presteert ver onder de maat. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van schoolprestaties van Trouw. De krant baseert zich op cijfers van de Onderwijsinspectie.

Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken.

Van alle onderzochte scholen, ook havo en vwo, krijgt bijna een kwart een onvoldoende.

Vernieuwend onderwijs

Uit de meting blijkt verder dat scholen met vernieuwend onderwijs beduidend lager scoren. Het slagingspercentage wijkt nauwelijks af, maar de cijfers waarmee leerlingen slagen zijn veel lager.

Op dit soort scholen mogen leerlingen veel meer zelf bepalen hoe ze hun tijd besteden.