Dekker juicht meervoudig schooladvies toe

Bron: http://nos.nl/artikel/2081599-dekker-juicht-meervoudig-schooladvies-toe.html

ANP

Staatssecretaris Dekker vindt het een goed plan dat leerlingen in groep 8 van de basisschool weer vaker een advies kunnen krijgen voor meerdere schoolsoorten.

Hij zei dat in een debat met de Tweede Kamer. Een meerderheid vindt het onwenselijk dat scholen nu kinderen doorverwijzen naar bijvoorbeeld alleen de havo of het vwo. Volgens PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks en Groep Kuzu/Öztürk moet een meervoudig advies zoals havo/vwo of vmbo/havo weer meer mogelijk worden.

Het advies van de basisschool is nu leidend. De uitslag van de Citotoets speelt daarbij in principe geen rol meer. Maar de partijen in de Kamer wijzen erop dat basisscholen hun oordeel toch nog vaak baseren op de uitkomst van de eindtoets en dat ze geen meervoudig schooladvies geven, omdat middelbare scholen daar geen genoegen mee zouden nemen.

Thuissituatie

SP-Kamerlid Siderius vindt dat een kind het voordeel van de twijfel moet krijgen als het op het randje zit van twee schoolsoorten. “De leraar ziet het kind het hele jaar. Als een docent dan een meervoudig advies wil geven, moet dat kunnen”, aldus de SP’er. Volgens haar is de Citotoets vaak maar een momentopname. Ook andere factoren, zoals de situatie thuis, spelen een rol.

De staatssecretaris benadrukte nog eens dat basisscholen zich niets moeten aantrekken van eventuele bemoeienis van de middelbare school. “Bestuurders van basisscholen moeten hun rug recht houden. Alleen zij gaan over het advies”, aldus Dekker. Hij vindt dat basisscholen en middelbare scholen beter moeten communiceren, ook met de ouders van het kind.


Leave a Reply