Vernieuwende scholen scoren lage cijfers

Scholieren buigen zich over de eindexamens.© anp
Fleur de Weerd en Hanne Obbink −10/12/11, 04:25

Op scholen die bezig zijn met vernieuwend onderwijs, halen leerlingen hun diploma vaak met heel magere cijfers. Dat blijkt uit Schoolprestaties, het jaarlijkse onderzoek van Trouw naar de resultaten in het voortgezet onderwijs.

Trouw keek naar acht scholen die aan de weg timmeren met vormen van het zogeheten Nieuwe Leren. Van die aanduiding hebben de scholen zelf inmiddels afstand van genomen, maar ze geven hun leerlingen nog steeds veel gelegenheid om hun eigen nieuwsgierigheid te volgen en zich de stof zelfstandig eigen te maken.
De acht scholen hebben meestal een havo- en een vwo-afdeling en vaak ook een vmbo-afdeling voor de theoretische leerweg. Van de zestien afdelingen die deze acht scholen samen hebben, krijgen er slechts drie een zesje van de onderzoekers, beleidssocioloog Stan van Alphen en hoogleraar onderwijsprestaties Jaap Dronkers. Alle andere scoren een vijf of lager.
Het percentage leerlingen dat slaagt op deze scholen, wijkt door de bank genomen weinig af van het gemiddelde. Maar de cijfers waarmee ze slagen wel.
Kijk voor alle schoolprestaties op trouw.nl/schoolprestaties

Lees het artikel


Leave a Reply