Vaker havo- of vwo-advies plaatsing leerlingen groep 8

Bron: http://nos.nl/artikel/2081711-vaker-havo-of-vwo-advies-plaatsing-leerlingen-groep-8.html

Leerlingen uit groep 8 kregen vorig jaar gemiddeld een hoger schooladvies. Tot die conclusie komt de Maastrichtse hoogleraar Jaap Dronkers na bestudering van cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Uit die cijfers blijkt dat van alle kinderen die naar het voortgezet onderwijs gingen, 37,4 procent op havo of vwo terecht kwam, 1,5 procentpunt meer dan het jaar ervoor. Dronkers concludeert uit deze plaatsingscijfers dat de adviezen dan ook hoger geweest moeten zijn. In vorige jaren was er nooit zo’n sterke stijging. Dronkers schrijft de stijging toe aan de verandering in het systeem: het oordeel van de leraar is nu belangrijker dan de score op de Cito-eindtoets.

Naar welke schoolvorm gaan leerlingen na groep 8? (in percentages)

2012 2013 2014 2015
vmbo 64,2 64,6 64,1 62,5
havo/vwo 35,7 35,4 35,9 37,4

Staatssecretaris Dekker meldde in december nog dat het niveau van de schooladviezen ongeveer gelijk was gebleven. Dronkers: “Dat klopt ook. De cijfers over adviezen tonen weinig verschil. Maar als je naar de plaatsingscijfers kijkt, zie je wel een stijging. En dat is vreemd, want in het nieuwe systeem moeten de adviezen leidend zijn, en zou er dus geen verschil moeten zijn tussen adviezen en plaatsingscijfers.”

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat niet meteen duidelijk is waar deze verschillen vandaan komen. “Verschillende verklaringen zijn mogelijk, wij hebben de heer Dronkers uitgenodigd om met onze specialisten samen naar de cijfers te kijken.”

Sommigen hadden de ‘adviesinflatie’ al verwacht bij de invoering van het nieuwe systeem. Mondige ouders zouden het advies kunnen beïnvloeden door de leerkracht onder druk te zetten. Ook werd gevreesd voor een groeiende sociale ongelijkheid: een toets geeft een kind uit een achterstandswijk dezelfde kansen als een kind uit een villawijk, maar een leerkracht laat de achtergrond misschien een grotere rol spelen. Dronkers heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ook bang is voor dat laatste.


Leave a Reply