dec 28 2011

“Hogescholen hebben karakteristieken criminele organisatie”

Arnold Heertje @ rtlz.nl  28 DEC 2011( LAATSTE UPDATE: 28 DEC 2011 )

Het hele artikel

In het voetspoor van de hogeschool Inholland zijn de hogeschool van Amsterdam en de hogeschool Windesheim in Zwolle in de belangstelling gekomen. Het wachten is op de volgende in de rij. Lees de column van prof. A. Heertje.

Criminele organisatie

Tot grote woede van Doekle Terpstra, tot voor kort voorzitter van de HBO-raad, typeerde ik in 2004 zijn hogescholen als instellingen met de formele karakteristieken van een criminele organisatie.

Op grond van de nieuwe feiten kan het woord ‘formele’ achterwege blijven. De meeste hbo’s zijn overwegend criminele organisaties, waarin studenten worden bedot, docerende medewerkers worden bedreigd en geïntimideerd en de managers zich grotelijks verrijken. De stoet zich in onschuld handen wassende leidinggevenden met boter op het hoofd wordt elke dag langer.

Valse cijfers en diploma’s

De stoet begint met Doekle Terpstra die dezer dagen in het nieuws kwam omdat Inholland onder zijn leiding nog steeds probeert geld binnen te halen door het geven van valse cijfers en diploma’s. Extern zegt Terpstra dat hij eindelijk voor kwaliteit gaat, maar intern is daar geen sprake van. De tweede in de optocht is Jet Bussemaker die zich rector magnificus van de hogeschool van Amsterdam laat noemen. Terwijl docenten die kritische geluiden laten horen door haar de wacht krijgen aangezegd, om financiële redenen exameneisen worden verlaagd en zonder prestaties cijfers en diploma’s worden gegeven, doet zij net of zij van niets weet. In samenhang met haar management is zij verantwoordelijk voor de kadaverdiscipline die onder haar bewind heerst en voor de onvoldoende kwaliteit van de opleidingen.

Continue reading