Nieuwe HAVO leerlingen?

Wat is nu een goede competente HAVO leerling? En waar moet deze leerling aan voldoen? Hoe gaan we de leerling voorbereiden op het HBO? Hoe wordt dit de manager van morgen?

Taalvaardigheid
Taalvaardige omgeving?

Competentiegebieden met beoordelingsaspecten
“Havisten competent naar het hbo”

Volgens Havisten Competent zijn er 5 gebieden te benoemen waarin een HAVO leerling zich zal moeten gaan ontwikkelen, alvorens hij naar het HBO gaat. De bedoeling is dat leerlingen die van de HAVO komen beter toegerust zijn om op het HBO te kunnen slagen. Vaak gaan ze onderuit omdat ze geen goede keuze hebben gemaakt, maar vaker nog omdat ze geen goede vaardigheden en competenties bezitten om op de HBO te kunnen werken. Bijvoorbeeld is het werken in een groep van meer dan 4 leden lastig. Er zijn altijd figuren die niets of te weinig of het verkeerde doen. Zou het helpen om dat al vast op de HAVO aan bod te laten komen? Wordt de leerling daardoor gemotiveerder? Kan dat zonder inbreuk te doen op het examenprogramma? Is het wel echt nodig? Moeten leerlingen niet zoveel zeuren?

A. Het eigen leerproces sturen

 1. resultaat van een opdracht beoordelen
 2. de gevolgde werkwijze beoordelen
 3. reflecteren op eigen leerproces
 4. zelfinzicht tonen
 5. eigen leerproces sturen

B. Beroepshouding ontwikkelen.

 1. een beroepsbeeld vormen
 2. professioneel gedrag vertonen
 3. rekening houden met waarden en normen

C. Informatievaardigheden

 1. bepalen welke informatie nodig is
 2. informatie verzamelen
 3. informatie selecteren
 4. informatie verwerken
 5. informatie verstrekken/uitwisselen

D. Probleemoplossend werken.

 1. een probleem of een opdracht analyseren
 2. een opdracht plannen
 3. een opdracht uitvoeren

E. Samenwerken.

 1. een opdracht samen voorbereiden
 2. leiding geven
 3. een groepsopdracht uitvoeren

(zie havisten competent)