‘Niet snijden in profielen havo-vwo’

Hanne Obbink − 30/08/11, 07:57 Trouw
VWO-leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht vorig jaar tijdens hun eindexamen Nederlands. © anp

Als ze verstandig is, ziet minister Van Bijsterveldt af van het plan uit het regeerakkoord om het aantal profielen in havo en vwo te verminderen. Dat is de boodschap van een advies van de Onderwijsraad.

Het kabinet wil 50 miljoen euro bezuinigen door het aantal profielen (zeg maar: vakkenpakketten) terug te brengen. Nu kunnen leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo nog kiezen uit vier profielen: twee met vooral exacte vakken en twee met talen en maatschappijvakken. Als dat er minder worden, bijvoorbeeld één maatschappijprofiel en één exact profiel, kan het onderwijs efficiënter en dus goedkoper worden georganiseerd, zo staat in het regeerakkoord.

Later voegde minister Van Bijsterveldt daar nog de overweging aan toe dat overzichtelijker profielen er misschien ook toe leiden dat scholen meer aandacht gaan besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Niets van waar, stelt de Onderwijsraad. Voor verreweg de meeste scholen levert zo’n ingreep geen bezuiniging op, omdat ze hoe dan ook hun leerlingen een minimum aantal uren les moeten geven. Inhoudelijk wordt het onderwijs er ook niet beter van. Integendeel, een opzet met minder profielen biedt waarschijnlijk een wankeler basis voor doorstuderen op hogeschool of universiteit, vooral in bèta- en technische opleidingen.

Toch hoeven veranderingen in de profielen niet per se te worden uitgesloten, vervolgt de Onderwijsraad. Maar dan moet er eerst een grondige analyse worden uitgevoerd van hoe het nu gaat en wat er in de toekomst nodig is. Dat kan leiden tot nieuwe inhoud van bestaande vakken of zelfs tot het invoeren van nieuwe vakken. Maar van zo’n ingrijpende hervorming wil Van Bijsterveldt nu juist niets weten.

Zelf heeft de Onderwijsraad al eens geopperd dat de profielen misschien ook geheel afgeschaft kunnen worden. Stel alleen Nederlands, Engels en wiskunde verplicht als eindexamenvak, zo luidde die suggestie destijds, en laat het aan scholen en leerlingen over om voor de rest verstandige keuzes te maken. Maar ook dat kan pas, voegt de raad er nu aan toe, als er eerst uitgebreid gediscussieerd wordt over wat havisten en vwo’ers precies aan kennis moeten meekrijgen.

Van Bijsterveldt vindt dat het advies van de Onderwijsraad ‘waardevolle aanknopingspunten’ biedt. Maar volgens haar woordvoerster is het voorbarig om nu al te beslissen over het aantal profielen. Voor de leerlingen (verenigd in het Laks) en de leraren (verenigd in de vakbonden AOb en CNV Onderwijs) is wél duidelijk wat er moet gebeuren: de bezuiniging op de profielen moet van de baan.


Leave a Reply