apr 14 2012

Een op drie havo-docenten ondermaats, basisonderwijs ruim voldoende’

Nederland, Amersfoort, 13-11-09Hoornbeeck College.© Foto Merlin Daleman.De cijfers lijken vooralsnog niet voordelig uit te vallen voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Foto NRC / Merlin Daleman

BinnenlandDe onderwijsinspectie concludeert uit eigen onderzoek dat bijna een op de drie leerkrachten op de havo niet voldoet aan de eisen. Op het vmbo is dit een kwart van de docenten, stelt Novum Nieuws. De resultaten worden woensdag pas officieel gepresenteerd.

Van de vmbo-docenten legt een kwart de stof niet goed uit en bij het vwo scoort een op de vijf onvoldoende. Basisschoolleerkrachten scoren beter: 86 procent krijgt een voldoende.

De Inspectie van het Onderwijs bezocht lessen van meer dan 2.500 docenten op basisscholen en middelbare scholen. Het gaat om een eerste meting, waardoor nog niet valt te zeggen of het niveau van leraren is gestegen of gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Het onderzoeksrapport van de inspectie wordt woensdagochtend aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) en Halbe Zijlstra (VVD).


mei 13 2011

Ook autist wil havo/vwo doen

Leerlingen van het Aurum College in Lelystad. Foto: Jörgen Caris
Konden autisten vroeger alleen naar het vmbo, sinds enkele jaren zijn er ook speciale scholen waar havo of vwo kan worden gedaan. Nog wel. Door de bezuiniging op speciaal onderwijs houden sommige er al mee op.

‘Studeren in Groningen’. Een felrode studiegids ligt op een grijze kast in een overwegend grijs lokaal op het Aurum College in Lelystad. Elf leerlingen hebben er elk een plek, gescheiden van anderen door schotten. In het midden staat een houten tafel, waarop de leerlingen in de pauze tosti’s maken en waaraan ze eten. “De meeste leerlingen gaan in de pauze niet naar buiten. “Het tosti-apparaat is dus een hot item”, zegt de 15-jarige Braz met een stalen gezicht.

Het is het soort grap dat de kinderen op zijn basisschool niet begrepen, zegt Braz. Op zijn beurt begreep hij lichaamsuitdrukkingen en humor van anderen niet. “Dat heb ik moeten leren met behulp van smileys.” Op het Aurum College ligt dat anders. Het is een middelbare school voor kinderen met een autistische stoornis. Vandaar de afgescheiden leerplekken: autistische kinderen werken niet graag samen. De rode studiegids is een van de weinige kleurrijke voorwerpen in het lokaal. Te veel prikkels maken de leerlingen onrustig.

Continue reading


apr 21 2011

meer HAVO/VWO leerlingen, minder kwaliteit

‘Inspectie toont onvoldoende begrip’

21/04/2011

 'Inspectie toont onvoldoende begrip'

Volgens voorzitter VO-raad Slagter gaan er meer leerlingen naar havo en vwo. ‘Dat vertaalt zich in lagere prestaties.’

De Inspectie van het Onderwijs lijkt het in haar jaarverslag extra op het voortgezet onderwijs te hebben gemunt. Te grote verschillen tussen schoolonderzoeken en centrale eindexamens, te veel onbevoegde docenten voor de klas, dalende cijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het is ook Sjoerd Slagter, voorzitter van de sectororganisatie VO-Raad opgevallen.

Heeft u enig idee waarom de inspectie dit jaar zoveel tekortkomingen bij de middelbare scholen signaleert?
Slagter: ‘Nee. Het voortgezet onderwijs stond altijd wel in de schijnwerpers, maar nu wel heel erg. In het algemeen moet ik zeggen dat de inspectie onvoldoende begrip toont voor het feit dat wij steeds meer leerlingen opvangen die doorstromen vanuit vmbo en havo naar hogere schoolsoorten. Dat vertaalt zich deels in lagere prestaties.’

Scholen doen te weinig met het ‘opbrengstgericht’ werken, stelt de inspectie: precieze doelen stellen, meten, doelgerichte extra inspanningen. Is dat te belastend voor scholen?
‘Die trend is internationaal te zien. Overal is men bezig met de vraag: halen we wel genoeg prestaties uit de leerlingen? Scholen zijn daar lang niet allemaal even ver mee.’

Maar hebben jongeren straks niet ook andere vaardigheden dan die kernvakken nodig om te overleven in een veeleisende samenleving?
‘Absoluut! Juist die bredere vorming zal de komende jaren cruciaal blijken voor het succes van jonge mensen in de maatschappij. Veel van die vaardigheden – waar haal je je informatie vandaan, hoe kom je tot oplossingen – zullen belangrijker blijken dan die leervakken.’

Waarom lukt het scholen anno 2011 toch maar niet om hun onderwijs beter af te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen?

‘Ja, dat heeft enige tijd nodig. We zijn in ruim een eeuw gewend geraakt aan een klassikaal systeem dat eigenlijk is afgestemd op gemiddelden. De laatste jaren wordt het steeds beter mogelijk, onder meer met ict, om binnen de klas te differentiëren. Nu wordt wereldwijd de roep ook steeds luider om meer te kijken hoe je individueel de leerresultaten kunt verbeteren.’

Wat doet u om de verschillen tussen schoolonderzoek en centraal schriftelijk eindexamen te verkleinen?
‘Dat is een lastig punt. We hebben binnen het voortgezet onderwijs te maken met twee groepen. De een zegt: bij het schoolexamen toets je andere vaardigheden en als dat drie- of viertienden hoger ligt dan het centraal schriftelijk, is dat niet zo erg. Een andere groep wil die verschillen wel recht trekken. We hebben de gegevens om per docent te weten waar het wel en niet goed gaat. Daar kan de schoolleiding dus op ingrijpen.’

Waar bent u het meest van geschrokken in het onderwijsverslag?
‘Van de conclusie dat de kwaliteit over zo’n grote breedte achteruit is gegaan. Die is namelijk zeer aanvechtbaar. We hebben de laatste jaren meer ingezet op kansen bieden: relatief gaan steeds minder kinderen naar het vmbo en meer naar havo of vwo. Als je meer kinderen op een hoger niveau meeneemt, betekent dat ook dat meer kinderen het niet halen. Maar dan mag je niet concluderen dat de kwaliteit daalt. Per saldo vangen we echt meer kinderen op. Dat is juist een teken van kwaliteit.’

Bron: http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/-Inspectie-toont-onvoldoende-begrip/384083.html

(Tekst Gerrits Sjoerd Slagter, foto ANP)

 


mrt 21 2011

Wat meisjes beter doen dan jongens in het HAVO VWO

Johan Coenen, Chistoph Meng en Rolf van der Velde, van de Universiteit van Maastricht schreven een onderzoeksrapport over hoe jongens en meisjes verschillen qua resultaten in de klas in Nederland.

Het basisidee is dat jongens niet noodzakelijk slechter presteren maar meisjes net veel sterker omdat het huidige onderwijs en de verwachtingen van de arbeidsmarkt beter aansluiten bij hun manier van studeren en werken. Denk dan aan zelfstandig werken, meer ‘talige’ vakken en het kiezen van profielen.

lees het hele artikel waarom_meisjes_het_beter_doen_dan_jongens[1]