meer HAVO/VWO leerlingen, minder kwaliteit

‘Inspectie toont onvoldoende begrip’

21/04/2011

 'Inspectie toont onvoldoende begrip'

Volgens voorzitter VO-raad Slagter gaan er meer leerlingen naar havo en vwo. ‘Dat vertaalt zich in lagere prestaties.’

De Inspectie van het Onderwijs lijkt het in haar jaarverslag extra op het voortgezet onderwijs te hebben gemunt. Te grote verschillen tussen schoolonderzoeken en centrale eindexamens, te veel onbevoegde docenten voor de klas, dalende cijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het is ook Sjoerd Slagter, voorzitter van de sectororganisatie VO-Raad opgevallen.

Heeft u enig idee waarom de inspectie dit jaar zoveel tekortkomingen bij de middelbare scholen signaleert?
Slagter: ‘Nee. Het voortgezet onderwijs stond altijd wel in de schijnwerpers, maar nu wel heel erg. In het algemeen moet ik zeggen dat de inspectie onvoldoende begrip toont voor het feit dat wij steeds meer leerlingen opvangen die doorstromen vanuit vmbo en havo naar hogere schoolsoorten. Dat vertaalt zich deels in lagere prestaties.’

Scholen doen te weinig met het ‘opbrengstgericht’ werken, stelt de inspectie: precieze doelen stellen, meten, doelgerichte extra inspanningen. Is dat te belastend voor scholen?
‘Die trend is internationaal te zien. Overal is men bezig met de vraag: halen we wel genoeg prestaties uit de leerlingen? Scholen zijn daar lang niet allemaal even ver mee.’

Maar hebben jongeren straks niet ook andere vaardigheden dan die kernvakken nodig om te overleven in een veeleisende samenleving?
‘Absoluut! Juist die bredere vorming zal de komende jaren cruciaal blijken voor het succes van jonge mensen in de maatschappij. Veel van die vaardigheden – waar haal je je informatie vandaan, hoe kom je tot oplossingen – zullen belangrijker blijken dan die leervakken.’

Waarom lukt het scholen anno 2011 toch maar niet om hun onderwijs beter af te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen?

‘Ja, dat heeft enige tijd nodig. We zijn in ruim een eeuw gewend geraakt aan een klassikaal systeem dat eigenlijk is afgestemd op gemiddelden. De laatste jaren wordt het steeds beter mogelijk, onder meer met ict, om binnen de klas te differentiëren. Nu wordt wereldwijd de roep ook steeds luider om meer te kijken hoe je individueel de leerresultaten kunt verbeteren.’

Wat doet u om de verschillen tussen schoolonderzoek en centraal schriftelijk eindexamen te verkleinen?
‘Dat is een lastig punt. We hebben binnen het voortgezet onderwijs te maken met twee groepen. De een zegt: bij het schoolexamen toets je andere vaardigheden en als dat drie- of viertienden hoger ligt dan het centraal schriftelijk, is dat niet zo erg. Een andere groep wil die verschillen wel recht trekken. We hebben de gegevens om per docent te weten waar het wel en niet goed gaat. Daar kan de schoolleiding dus op ingrijpen.’

Waar bent u het meest van geschrokken in het onderwijsverslag?
‘Van de conclusie dat de kwaliteit over zo’n grote breedte achteruit is gegaan. Die is namelijk zeer aanvechtbaar. We hebben de laatste jaren meer ingezet op kansen bieden: relatief gaan steeds minder kinderen naar het vmbo en meer naar havo of vwo. Als je meer kinderen op een hoger niveau meeneemt, betekent dat ook dat meer kinderen het niet halen. Maar dan mag je niet concluderen dat de kwaliteit daalt. Per saldo vangen we echt meer kinderen op. Dat is juist een teken van kwaliteit.’

Bron: http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/-Inspectie-toont-onvoldoende-begrip/384083.html

(Tekst Gerrits Sjoerd Slagter, foto ANP)

 


Leave a Reply