mrt 21 2011

Wat meisjes beter doen dan jongens in het HAVO VWO

Johan Coenen, Chistoph Meng en Rolf van der Velde, van de Universiteit van Maastricht schreven een onderzoeksrapport over hoe jongens en meisjes verschillen qua resultaten in de klas in Nederland.

Het basisidee is dat jongens niet noodzakelijk slechter presteren maar meisjes net veel sterker omdat het huidige onderwijs en de verwachtingen van de arbeidsmarkt beter aansluiten bij hun manier van studeren en werken. Denk dan aan zelfstandig werken, meer ‘talige’ vakken en het kiezen van profielen.

lees het hele artikel waarom_meisjes_het_beter_doen_dan_jongens[1]

 


feb 23 2011

Meisjes floreren door studiehuis

Robin Gerrits − 23/02/11, 00:00
Amsterdam -Het werd al een tijdje vermoed, maar onderzoek van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) toont het nog eens duidelijk aan: het onderwijs is meer toegesneden op meisjes dan op jongens.

Voor het basisonderwijs bestonden al lange tijd zorgen over de sterke oververtegenwoordiging van juffen in de klassen, maar nu blijkt dat ook het voortgezet onderwijs vooral de meisjes laat floreren. Een onderwijsvernieuwing als het studiehuis, een onderdeel van de bovenbouw op havo en vwo, heeft die voorsprong alleen maar versterkt.

Dit beeld komt naar voren in het rapport Schoolsucces van jongens en meisjes in het havo en vwo: waarom meisjes het beter doen, dat gisteren werd gepresenteerd.

Continue reading