mrt 30 2011

Meisjes zijn slimmer dan jongens

Uitgegeven: 30 maart 2011 06:12
Laatst gewijzigd: 30 maart 2011 10:38

DEN HAAG – Meisjes zijn slimmer dan jongens. Ze zijn beter in taal, volgen hogere opleidingsniveaus en hebben meer kans een diploma te halen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van de Inspectie voor het Onderwijs.

Er zitten meer meisjes dan jongens op de havo en het vwo. Het percentage jongens is hoger op lagere opleidingen zoals het praktijkonderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.

In het basisonderwijs zitten ongeveer evenveel jongens als meisjes. Meisjes zijn over het algemeen beter in begrijpend lezen en spelling, jongens in wiskunde en rekenen.

In het speciaal onderwijs vormen jongens 66 procent van het aantal leerlingen. Ook blijven jongens zowel op de basisschool als in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs vaker zitten dan meisjes.

Studie

 

In het hoger onderwijs blijven vrouwen meer bij hun keuze dan mannen. Ze stoppen minder vaak met hun studie en switchen ook minder.

Van de studenten die in 2001 begonnen op een universiteit, hadden zes op de tien mannen binnen zes jaar een diploma tegenover driekwart van de vrouwen.

Op het hbo gaat het om 65 procent van de vrouwen tegen iets meer dan de helft van de mannen die na vijf jaar een diploma heeft.


mrt 21 2011

Wat meisjes beter doen dan jongens in het HAVO VWO

Johan Coenen, Chistoph Meng en Rolf van der Velde, van de Universiteit van Maastricht schreven een onderzoeksrapport over hoe jongens en meisjes verschillen qua resultaten in de klas in Nederland.

Het basisidee is dat jongens niet noodzakelijk slechter presteren maar meisjes net veel sterker omdat het huidige onderwijs en de verwachtingen van de arbeidsmarkt beter aansluiten bij hun manier van studeren en werken. Denk dan aan zelfstandig werken, meer ‘talige’ vakken en het kiezen van profielen.

lees het hele artikel waarom_meisjes_het_beter_doen_dan_jongens[1]

 


feb 23 2011

Meisjes floreren door studiehuis

Robin Gerrits − 23/02/11, 00:00
Amsterdam -Het werd al een tijdje vermoed, maar onderzoek van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) toont het nog eens duidelijk aan: het onderwijs is meer toegesneden op meisjes dan op jongens.

Voor het basisonderwijs bestonden al lange tijd zorgen over de sterke oververtegenwoordiging van juffen in de klassen, maar nu blijkt dat ook het voortgezet onderwijs vooral de meisjes laat floreren. Een onderwijsvernieuwing als het studiehuis, een onderdeel van de bovenbouw op havo en vwo, heeft die voorsprong alleen maar versterkt.

Dit beeld komt naar voren in het rapport Schoolsucces van jongens en meisjes in het havo en vwo: waarom meisjes het beter doen, dat gisteren werd gepresenteerd.

Continue reading