apr 26 2012

meer jongeren halen diploma

Steeds meer jongeren halen een diploma. In de afgelopen tien jaar is het aantal jongeren tussen de 18 en 25 dat een opleiding volgt of een havo-, vwo-, of mbo-diploma heeft behaald, flink gestegen. In 2001 lag dat aandeel op 81 procent, in 2011 was het bijna 89 procent.

Vooral het aantal jongeren van niet-allochtone herkomst en in de vier grote steden, bleven langer en succesvoller op school. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, heeft het terugdringen van schooluitval tot een van haar speerpunten gemaakt. Eerder dit jaar liet ze al weten dat het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat, het laatste decennium is gehalveerd. Het afgelopen schooljaar verlieten 38.600 jongeren voortijdig de school. De minister heeft als doelstelling om in 2016 het aantal uitvallers te hebben teruggebracht tot 25.000 jongeren.