jul 9 2013

CKV blijft verplicht examenvak

DEN HAAG – 

Lees het originele artikel op telegraaf

Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Wel krijgt het kunst- en cultuuronderwijs op middelbare scholen een kwaliteitsimpuls, zodat de lessen aantrekkelijker en nuttiger worden.

Staatssecretaris Sander Dekker.Foto: ANP
Het vorige kabinet wilde de CKV-verplichting schrappen, zodat scholen meer tijd konden besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Na kritiek van leraren besloot huidig staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat plan grondig te herzien. Hij denkt namelijk dat zo’n afschaffing niet voor beter onderwijs en betere prestaties bij de drie kernvakken zal zorgen.

Scholen krijgen voortaan meer vrijheid om het vak vorm te geven: zo zijn leerlingen niet langer verplicht 6 of 8 culturele activiteiten te ondernemen. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) onderzoekt namens het kabinet hoe het CKV nog verder verbeterd kan worden.

Ondanks het behoud van CKV blijft extra aandacht voor de kernvakken nodig, vindt het kabinet. Dekker ziet echter geen heil in de invoering van een nieuw vak wiskunde C, een ‘lichte’ variant van wiskunde A, voor de kleine groep havisten met het profiel cultuur en maatschappij. Net als schoolleiders en wiskundedocenten vreest hij dat een deel van de leerlingen die nu wiskunde A kiest, straks voor de eenvoudigere variant gaat. Dat past niet bij de ambitie om het onderwijs van ‘goed’ naar ‘excellent’ te krijgen, vindt de staatssecretaris.

Momenteel vindt 7 op de 10 jongeren die CKV volg(d)en, de opgedane kennis niet waardevol. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en dagblad Trouw. Van ruim de helft mag het vak wel degelijk plaatsmaken voor meer wiskunde, Engels en Nederlands. De verplichte activiteiten en het maken van uitgebreide, ingewikkelde verslagen kosten onnodig veel tijd, vinden ze. „We kijken films, schilderen wat zonder opdracht en moeten verplicht naar de bioscoop. Op cultureel en kunstzinnig gebied vind ik niet dat we iets opsteken”, aldus een leerling.