Middelbare scholen gebruiken voortaan dezelfde richtlijn voor overstappers van vmbo-havo

(Novum) Utrecht – Alle middelbare scholen gebruiken voortaan dezelfde richtlijn voor het toelaten van leerlingen van het vmbo die willen doorstromen naar de havo. De VO-raad is akkoord gegaan met de zogeheten Toelatingscode vmbo-havo, maakte de koepelorganisatie voor het voortgezet onderwijs donderdag bekend.

De code houdt onder meer in dat havo-scholen maximaal een 6,8 mogen eisen als gemiddeld eindexamencijfer om vmbo-leerlingen te mogen toelaten. Ook moeten havo-scholen het advies van de vmbo-school over de betreffende leerling altijd betrekken in hun oordeel.

Aanleiding voor het instellen van de code was de praktijk dat scholen verschillende toelatingseisen hanteerden voor vmbo’ers die door wilden leren op de havo of onduidelijk daarover waren. De code moet ervoor zorgen dat vmbo’ers een ‘eerlijke en realistische’ kans krijgen om door te stromen. Ook zijn afspraken gemaakt over een betere inhoudelijke aansluiting tussen het vbmo en de havo


Leave a Reply