Aantal havo/vwo-leerlingen groeit

»
Een leerkracht staat voor de klas
Artshooter / Flickr / Creative Commons by-sa Toegevoegd: woensdag 15 sep 2010, 15:45
Update: woensdag 15 sep 2010, 19:35

Door redacteur onderwijs Josephine Truijman en NOS Net-redacteur Bas de Vries

Het aantal leerlingen dat naar havo en vwo gaat, neemt toe. Ging jarenlang zo’n 60 procent van de basisschoolleerlingen naar het vmbo en zo’n 40 procent naar havo/vwo, nu is die verhouding bijna 50/50. Dat blijkt uit onderzoek van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), die deze gegevens bijhoudt voor het ministerie van Onderwijs.

Deze beweging richting havo/vwo is opvallend, omdat er geen aanwijzingen zijn dat leerlingen gemiddeld slimmer worden. De cito-scores op basisscholen zijn de afgelopen jaren stabiel.

Verlengstuk
Eén verklaring voor de toename van de instroom bij havo/vwo is het slechte imago van het vmbo, zo blijkt uit een rondgang van de NOS langs directeuren en leerkrachten op basisscholen en middelbare scholen. Veel ouders willen liever voorkomen dat hun kind op het vmbo terecht komt en oefenen druk uit om een zo hoog mogelijk schooladvies te krijgen.

“Vergeleken met tien jaar geleden willen ouders veel meer eruit halen wat er in zit bij een kind”, zegt Martina de Lange, onderwijzeres en bovenbouwcoördinator op basisschool de Binnendijk in Monnickendam. “Ouders zien kinderen toch als een verlengstuk van henzelf.”

“Als een kind niet goed presteert, zien zij dat als persoonlijk falen.” Haar collega Yvonne Uiterwijkwinkel: “Ik merk dat er een zeer negatief beeld van het vmbo bestaat: slechte scholen, asociaal, tuig, je leert er alleen koken.”

Lager niveau
Ook vinden sommige directeuren en leerkrachten dat het niveau van de havo lager is geworden. Basisscholen hebben er bovendien belang bij om meer kinderen door te sturen naar havo/vwo; dat maakt ze aantrekkelijker in de ogen van veel ouders. De VO Raad, de koepel van middelbare scholen, bevestigt de beweging richting burgklassen havo/vwo en dringt er bij het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie aan op onderzoek naar de exacte oorzaken en de eventuele gevolgen.


Leave a Reply